Egenkontrol i Carl’s Bivogn

Hensigten med fødevarekontrol er naturligvis at hindre sygdom eller uhygiejniske forhold i fødevarebranchen. Læs mere på fvst.dk.

Alle der tilbereder eller forhandler fødevarer i Danmark skal være godkendt af Fødevarestyrelsen og skal fremvise resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg for de besøgende (Smiley-ordningen).

Bekker Services udfører egenkontrol i lokalerne tilhørende “Carl’s Café og Kiosk” efter følgende skema:

1: Varemodtagelse

Vi bestiller kun varer fra godkendte fødevareproducenter/forhandlere og forventer at alle varer er forsvarligt emballerede, mærket og opbevares/leveres efter reglerne.

Alle varer skal på hylder eller køl/frost så hurtigt som muligt. Ingen varer må henstilles på gulvet. Drikkevarer skal på de dertil opsatte paller. Ved hver modtagelse kontrolleres:

Indpakning (er den hel og egnet til at transportere i) mærkning (holdbarhed og sporbarhed) og følgeseddel kontrolleres. Beskadigede varer tages fra og opbevares forseglet og særskilt indtil vurdering af skaden kan foretages.

Ved modtagelse af fersk kød kontrolleres med termomenter (laser) at temperaturen ikke er over 8 grader. Hvis temperaturen er over 8 grader kontrolleres transportiden (maks 3 timer) og varen skilles fra og åbnes og kontrolleres inden anvendelse eller kasseres. Denne kontrol udføres “sensorisk” med næse og øjne.

Ved modtagelse af frostvarer kontrolleres at temperaturen ikke er over -12 grader og at ingen vare har tegn på optøning (rim, vand etc.).

Ved modtagelse af frugt og grønt bliver dette lagt i beholdere og sat på hylder i kølerummet og opbevaret med maks. 5 grader.

Vakuumeret brød lægges på hylder og opbevares i kølerum.

Tørvarer opbevares på tørvarelager ved maks 18 grader og under 20% fugtighed.

Fersk fisk kontrolleres ved modtagelsen både med termometer og “sensorisk” og skal omgående henstilles i dertil opsat køleskab mærket “fersk fisk” som holdes på maksimalt 2 grader.

Tilberedning:

Vi tilbereder pølser mv. på godkendt pøsegrill og kontrollerer at øvrige produkter er gennemstegt (over 75 grader) inden servering.

Vi opbevarer is i lukkede beholdere ved maksimalt minus 18 grader. Vafler og tilbehør opbevares i ubrudte beholdere fra leverandøren på tørlageret indtil ibrugtagning og herefter i aflukkede beholdere.

Alle kritiske kontrolpunkter kontrolleres dagligt. Vi kontrollerer altid efter skema og målinger, men kontrollerer altid ligeledes visuelt og sensorisk: Ser det ud til at være i orden og ligner det noget vi selv ville indtage?

Vedligeholdelse:

Vi udbedrer løbende fejl og mangler i henhold til “Vedligeholdelsesplan”

Rengøring:

Vi rengør dagligt inden produktion påbegyndes. Vi desinficerer og rengør alt hver mandag. Vi bruger Klorin til desinfektion og kun biologisk nedbrydelige rengøringsmidler.

(…vi arbejder fortsat)

Læs mere om egenkontrol og hvorfor fødevaresikkerhed er vigtigt:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf